từ hải
Tóm tắt truyện kiều: Tích Túy - Kiều

Tóm tắt truyện kiều: Tích Túy - Kiều

Đời Gia tĩnh nhà Minh, có họ Vương làm quan viên ngoại, sinh được ba đứa con, con út trai là Vương quan, con đầu lòng hai đứa gái là Túy kiều với Túy vân, hai gã nhan sắc đẹp đẽ xinh tốt quá chừng, lại thêm học hành thông minh, lịch sự đủ điều, cầm, kì, thi, họa chẳng thua ai.