tự học ở nhà
Tự học trước thách đố học thêm

Tự học trước thách đố học thêm

Liên tiếp nhiều năm, thủ khoa các trường đại học từ các tỉnh nghèo đỗ đạt nhờ vào nỗ lực tự học. Nhiều bậc cha mẹ cũng đã nhận ra rằng hình thành cho con thói quen tự học từ nhỏ là điều rất tốt.