Đền Đức Mẹ và các thánh trong bệnh viện

Đền Đức Mẹ và các thánh trong bệnh viện Bên trong các bệnh viện lớn ở Sài Gòn có những góc nhỏ như một khoảng lặng riêng giữa ồn ào tiếng khóc cười. Đó chính là không gian tâm linh, nơi nhiều người tìm đến tìm sự ủi an…