Như người thợ gặt cần mẫn

Như người thợ gặt cần mẫn “Yêu thương và phục vụ những người bất hạnh” là tinh thần mà suốt 25 năm qua, cha Giacôbê Hà Văn Xung (họ đạo Chánh Tòa, GP Mỹ Tho) đã viết cho trang nhật ký của đời dâng hiến.

Lòng thương xót

Lòng thương xót Lòng thương xót là sự đau lòng, xót xa trước nỗi bất hạnh của người khác, thường được thể hiện bằng hành động cụ thể, như việc giúp đỡ hay an ủi.

Cảm tạ Chúa

Cảm tạ Chúa Việc cảm tạ của họ nhắc lại những biến cố đời họ. Đặc điểm của những biến cố đó là sự Chúa can thiệp vào đời họ. Sự can thiệp của Chúa được họ cảm nghiệm một cách sống động và riêng tư. Họ nếm được niềm vui linh thiêng của tình yêu Chúa dành cho họ.