Valentina Harper
Người lớn tô màu

Người lớn tô màu

Trong tháng 7.2015, khi Nhà xuất bản (NXB) Trẻ, Nhã Nam, Thái Hà Books đồng loạt phát hành những tập sách tô màu dành cho người lớn (Coloring Books), làn sóng tô màu bắt đầu lan rộng, trở thành trò chơi giúp thư giãn thu hút đông đảo người trưởng thành.