Linh mục và tứ chung

Linh mục và tứ chung Tháng 11 hằng năm, tại Giáo hội Việt Nam, thói quen cầu nguyện cho các người đã qua đời vốn được thực hiện sốt sắng. Nhân dịp này, nhiều linh mục hay giảng về Tứ Chung. Tứ Chung là bốn đích điểm cuối cùng. Cũng gọi là bốn chân lý sau cùng.