văn hóa, nghệ thuật
Tuồng Joseph

Tuồng Joseph

Tuồng Joseph là một trong ba tuồng hát bội của ông Trương Minh Ký. Ông có bút hiệu là Mai Nham, hiệu là Thế Tải; người Gò Vấp. Ông học trường Khải Tường (nay là Lê Quý Ðôn), ra trường làm thầy giáo tại trường này.

Đường sách Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động

Đường sách Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động Sau gần ba tháng trải qua nhiều công đoạn, từ khâu quy hoạch, thiết kế, xét chọn, sắp xếp các đơn vị tham gia, thực hiện các hợp đồng thi công, xác lập mô hình, phương thức tổ chức