Văn hóa sống ở cộng đồng chung cư

Văn hóa sống  ở cộng đồng chung cư Văn hóa sống ở chung cư đang trở thành điều quan tâm của cư dân phố thị, nơi có mật độ xây dựng nhà chung cư ngày một cao.

Người Sài Gòn với Hà Nội

Người Sài Gòn với Hà Nội Là dân Sài Gòn, tôi từng có ba lần đến thăm Hà Nội. Hai lần đầu đi theo “tua”, đến những địa danh như người cưỡi ngựa xem hoa, lại hai lần bị móc túi. Lần thứ ba gần đây, ra Hà Nội một mình vì công việc nên tôi có phần lo lắng