van xin
Năm mới này xin Chúa xót thương con

Năm mới này xin Chúa xót thương con

“...Thực tế cho thấy, nhiều khi chúng ta tự hào về những dấu chỉ khác, nhiều khi chúng ta lo cho được những dấu chỉ khác. Nếu không biết phân định, để nhận ra đúng sai trong vấn đề dấu chỉ, thì việc tăng thêm số người tự phong là môn đệ Chúa sẽ rất nguy hại cho Hội Thánh...”

Kêu cầu

Kêu cầu Trong kinh nguyện Công giáo, kêu cầu là việc kêu Danh thánh Thiên Chúa, kêu tên Chúa Giêsu, hoặc gọi tên Đức Mẹ hay các Thánh để xin các Ngài giúp đỡ.

Van nài

Van nài Van nài là khẩn thiết và kiên trì kêu xin Chúa cho mình hoặc cho người khác, dựa vào sự biện hộ kiên trì, sự chuyển cầu trung thực và sự kêu cầu mạnh mẽ - kiên trì: