vâng lời
Truyền tin cho Đức Mẹ

Truyền tin cho Đức Mẹ

Truyền tin là biến cố hết sức quan trọng. Nếu không có biến cố Truyền tin, thì cũng sẽ không có biến cố Sinh nhật, Phục sinh. Hội Thánh mừng biến cố truyền tin bằng thánh lễ trọng thể, với phụng vụ phong phú. Nhiều lời cầu nguyện. Nhiều đoạn Thánh Kinh. Nhiều bài giảng dạy. Nhiều cuộc tĩnh tâm, hội thảo và thánh ca.

Yêu thương trong đức tin

Yêu thương trong đức tin Để hiểu: “như Thầy đã yêu thương các con”, tôi nhìn Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá. Từ thánh giá, Chúa Giêsu soi vào lòng tôi lời tâm sự của Người : “Con ơi, yêu thương như Thầy yêu thương các con là phải chấp nhận những khổ đau như thế này đây”