về với chúa
Từ Biệt

Từ Biệt

Tại đây tai tôi nghe những lời kinh và những bài thánh ca cầu nguyện cho kẻ qua đời. Mắt tôi nhìn thấy những khăn tang, những bó hương, những vòng hoa và những dòng Kinh Thánh tuyên xưng niềm tin.

Chúa Giêsu thương tiếc thành đô

Chúa Giêsu thương tiếc thành đô “Giêrusalem, Giêrusalem... Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, nhưng các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang mặc cho các ngươi. Thật vậy, Ta nói cho các ngươi hay: từ nay các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa...