Mẹ Têrêsa Calcutta và giáo xứ Thanh Ða

Mẹ Têrêsa Calcutta và giáo xứ Thanh Ða Nhân sự kiện Mẹ Têrêsa Calcutta vừa được tôn phong Hiển Thánh ngày 4.9.2016 ở Rôma, sáng ngày 5.9, tại giáo xứ Thanh Đa, TGP.TPHCM - nơi vinh dự từng được Mẹ đến thăm hai lần - đã diễn ra thánh lễ tạ ơn do Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế.