Vô tình nhưng không vô tâm
Như chuyện tiếu lâm

Như chuyện tiếu lâm

Con người Ngôi Lời sai đi, thì sẵn sàng sống như người địa phương : ăn như, ở như, yếu đuối như, đôi khi tội lỗi như, nhưng nhất định không chịu "ấy" như. Dễ đấy mà cũng khó đấy, khó vô cùng. Chính mình đã nhiều lần phải thốt lên : "Thà chết còn hơn".