vũ khí
25 năm giám mục của Đức Phanxicô

25 năm giám mục của Đức Phanxicô

Trong thánh lễ sáng 27.6, kỷ niệm 25 năm thụ phong Giám mục, Đức Thánh Cha Phanxicô giảng về 3 mệnh lệnh Chúa truyền cho tổ phụ Abraham trong bài đọc thứ nhất là hãy đứng lên, ngắm nhìn và hy vọng.