xây dựng
Thánh lễ Chúa nhật cuối cùng tại nhà thờ Sainte Rita

Thánh lễ Chúa nhật cuối cùng tại nhà thờ Sainte Rita

Với quyết định giải tỏa, nhà thờ Sainte-Rita ở quận 15 thành phố Paris, nổi tiếng do việc chúc lành các sinh vật, coi như chính thức đóng cửa. Tuy nhiên, ngay ngày mới ra thông báo, cộng đoàn đã thông báo họ chiếm cứ thánh đường.

Núi Cúi đã có tượng Đức Mẹ

Núi Cúi đã có tượng Đức Mẹ Sáng ngày 30.9.2015, tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, Đức cha Đaminh đã chủ sự thánh lễ đồng tế và nghi thức làm phép tượng Đức Mẹ

Philadelphia: Trưng bày về tự do tôn giáo ở Mỹ (P1)

Philadelphia: Trưng bày về tự do tôn giáo ở Mỹ (P1) Hội đồng Tòa thánh về Gia đình (Pontifical Council for the Family) của Giáo triều Roma do Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thành lập năm 1981, để thay thế Ủy ban Gia đình (the Committee for the Family) do Đức Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI sáng lập năm 1973.