Núi Cúi đã có tượng Đức Mẹ

Núi Cúi đã có tượng Đức Mẹ Sáng ngày 30.9.2015, tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, Đức cha Đaminh đã chủ sự thánh lễ đồng tế và nghi thức làm phép tượng Đức Mẹ

Philadelphia: Trưng bày về tự do tôn giáo ở Mỹ (P1)

Philadelphia: Trưng bày về tự do tôn giáo ở Mỹ (P1) Hội đồng Tòa thánh về Gia đình (Pontifical Council for the Family) của Giáo triều Roma do Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thành lập năm 1981, để thay thế Ủy ban Gia đình (the Committee for the Family) do Đức Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI sáng lập năm 1973.