xin lễ
TRỞ LẠI VẤN ĐỀ XIN LỄ VÀ BỔNG LỄ (2)

TRỞ LẠI VẤN ĐỀ XIN LỄ VÀ BỔNG LỄ (2)

Hiểu biết mới về tiền xin lễ, ở một cấp độ nào đó, đã giúp tư tế cảm thấy ít lo lắng đắn đo hơn khi nhận và xử lý chúng, như thể phải cung cấp một số loại dịch vụ đặc biệt tương ứng với ý lễ của người dâng tặng.

TRỞ LẠI VẤN ĐỀ XIN LỄ VÀ BỔNG LỄ

TRỞ LẠI VẤN ĐỀ XIN LỄ VÀ BỔNG LỄ Hiện nay, đang tồn tại nhiều cách thức rao ý lễ: I) Liệt kê danh sách ý lễ trong tờ thông tin của giáo xứ; II) Vị chủ tế hay một thành viên trong hội đồng mục vụ rao ý lễ trước khi thánh lễ bắt đầu; III) Ý lễ được đề cập trong phần đầu lễ hay phần Lời nguyện Tín hữu; IV) Ý lễ được đọc trước hay ngay trong chính Kinh nguyện Thánh Thể.Tự vấn

Tự vấn Mọi Kitô hữu đều hiểu rằng con người bao gồm linh hồn và thân xác. Thân xác do cha mẹ sinh ra. Còn linh hồn được tạo dựng trực tiếp bởi Thiên Chúa (x.St 2, 7).

Ngày giỗ của người Công giáo

Ngày giỗ của người Công giáo Ngày nay, người Công giáo thờ kính tổ tiên và tổ chức giỗ chạp như thế nào?

Vấn đề nêu “một lô” ý lễ trong kinh nguyện Thánh Thể (P1)

Vấn đề nêu “một lô” ý lễ trong kinh nguyện Thánh Thể Thông thường, ý lễ cũng được xướng đọc chen giữa Kinh nguyện Thánh Thể. Thực hành này phổ biến đến độ hầu như làm cho đông đảo tín hữu nghĩ rằng đây là một điều bình thường, đúng đắn và sốt sắng.