Nhìn lên trời, để biết sống cuộc đời trần thế

Nhìn lên trời, để biết sống cuộc đời trần thế "...Cùng với Mẹ, tôi làm chứng cho Chúa bằng việc rao giảng Lời Chúa, thực thi công bằng bác ái..."

Niềm vui của một người mục tử

Niềm vui vủa một người mục tử Đã từ rất lâu, tôi coi việc gắn bó với Đức Giêsu Kitô là một cách sống căn bản nhất. Gắn bó ấy thể hiện lời Chúa dạy: “Thầy là thân cây nho. Các con là cành nho” (Ga 15, 5).

Đón nhận những sáng kiến của Chúa

Đón nhận những sáng kiến của Chúa Đời người là một lịch sử. Đối với người sống đức tin, lịch sử đời mình được coi là một chuyến đi về với Chúa. Diễn tả chuyến đi này là điều không dễ. Ở đây, chỉ xin được nói lên một nét nổi bật. Nét nổi bật đó là đón nhận được những sáng kiến của Chúa dành riêng cho mình.

Tình yêu quê hương

Tình yêu quê hương Những con sông ấy, với những dòng nước lên xuống, chuyên chở tôm cá và tắm gội cho cỏ cây, súc vật và những con người một cách thân thương riêng biệt. Không đâu thay thế được.