Mến Chúa, yêu người

Mến Chúa, yêu người Biết đặt đúng giá trị con người, con vật, sự vật; biết ưu tiên cho lòng yêu mến Chúa thì ta phải từ bỏ, phải hy sinh, chịu thiệt cái này điều kia, nghĩa là vác thập giá theo Chúa. Không hy sinh, không từ bỏ, không hạn chế điều này việc kia, ta chỉ mến Chúa ở một mức độ.

Trách nhiệm với vạn vật của Chúa

Trách nhiệm với vạn vật của Chúa Toàn nhân loại trước mặt Chúa đều có nghĩa vụ luân lý đối với tha nhân, dù là các nhà lãnh đạo quốc gia, các tác viên, vợ chồng, cha mẹ, con cái, tín hữu hay giản dị là con người. Nghĩa vụ luân lý này được trình bày trong Kinh Thánh đối với loài vật và môi trường.

Linh mục khu ổ chuột

Linh mục khu ổ chuột Từ khi đến Calcutta, Ấn Độ vào năm 1965, linh mục người Pháp Francois Laborde đã chia sẻ cuộc sống thường nhật của những người nghèo hèn nhất trong các khu ổ chuột tồi tàn và trong 9 mái ấm dành cho trẻ khuyết tật do ngài sáng lập.

“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy”

“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy” Thường khi ta yêu ai, mến thương ai, ta luôn giữ hình ảnh, kỷ niệm và đặc biệt những lời nói thân thương mà người ta yêu đã tâm sự, đã nói với ta

Chỉ một chữ “Yêu”

Chỉ một chữ “Yêu” Cái chết luôn là một ẩn số đối với con người ở mọi nơi và trong mọi thời đại. Kitô giáo gọi đó là một mầu nhiệm - mầu nhiệm sự chết. Mầu nhiệm này được các Kitô hữu giải thích dưới nhãn quan của đức tin.