Tin mới

“Trái tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái”
“Trái tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái”
Chúa Giêsu nhân danh chính Ngài, ngôi vị Thiên Chúa - là Đấng Khôn Ngoan để ban ơn cho những ai thuộc về Ngài. Vì thế, muốn thủ đắc sự khôn ngoan chúng ta phải sống thân mật với Chúa Giêsu.
Siêu nhiên
Siêu nhiên
Siêu nhiên là viết tắt của siêu tự nhiên, nghĩa là vượt lên trên tự nhiên, không thể giải thích được bởi các quy luật sự nhiên.
“Trái tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái”
“Trái tim Đức Chúa Giêsu là kho mọi sự khôn ngoan thông thái”
Chúa Giêsu nhân danh chính Ngài, ngôi vị Thiên Chúa - là Đấng Khôn Ngoan để ban ơn cho những ai thuộc về Ngài. Vì thế, muốn thủ đắc sự...
Siêu nhiên
Siêu nhiên
Siêu nhiên là viết tắt của siêu tự nhiên, nghĩa là vượt lên trên tự nhiên, không thể giải thích được bởi các quy luật sự nhiên.