Tay / bàn tay

Tay / bàn tay Liên quan đến nhiều hoạt động trong Thánh Kinh, tay biểu trưng cách đặc biệt cho quyền lực và sức mạnh. Bàn tay Chúa Giêsu Kitô thường đưa đến sự chữa bệnh và phúc lành.