“Thế giới ngầm” trong trường học

“Thế giới ngầm” trong trường học Thuật ngữ “tẩy chay” chính thức ra đời vào năm 1880 (tiếng Anh: Boycott) nhằm chỉ “như không biết gì đến, không mua, không dùng, không tham gia, không có quan hệ, để tỏ thái độ phản đối”.