Chung tay vì một môi trường sạch đẹp

Chung tay vì một môi trường sạch đẹp Trái đất ngày càng nóng dần lên, những mảng xanh của rừng ngày càng bị thu hẹp. Không khí, nguồn nước ô nhiễm.

Nhiều giáo xứ lập nhóm thu gom ve chai

Nhiều giáo xứ lập nhóm thu gom ve chai Thu gom ve chai là một hành động nhỏ bé trong việc bảo vệ môi trường và hiện nay đang lan rộng nơi nhiều giáo xứ .

Giáo xứ và môi trường

Giáo xứ và môi trường Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô về bảo vệ môi trường, Đức Cha PhaoLô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục TGP TPHCM đã ra thông báo về ngày ăn chay, cầu nguyện (16.3) và tổ chức hội thảo về bảo vệ môi trường (20.3).