Di sản tinh thần của cha Peter-Hans Kolvenbach

Di sản tinh thần của cha Peter-Hans Kolvenbach Cha Peter-Hans Kolvenbach, người Hà Lan, Bề trên Tổng quyền Dòng Tên từ năm 1983 – 2008, đã qua đời vào ngày 26.11 tại thủ đô Beirut, Lebanon, hưởng thọ 88 tuổi.

Tân chân phước Francesco Maria Greco

Tân chân phước Francesco Maria Greco Chiều 21.5, Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong linh mục Francesco Maria Greco lên bậc Chân phước.

Linh mục Gregory Gay, Bề trên Tổng quyền Tu hội truyền giáo Vinh Sơn đã có chuyến viếng thăm Việt Nam

Linh mục Gregory Gay, Bề trên Tổng quyền Tu hội truyền giáo Vinh Sơn đã có chuyến viếng thăm Việt Nam Ngày 20.4.2016, linh mục Gregory Gay, Bề trên Tổng quyền Tu hội truyền giáo Vinh Sơn đã có chuyến viếng thăm Việt Nam và dừng chân tại giáo xứ Ka Đơn

Linh mục Matthêu Vũ Khởi Phụng đã được Chúa gọi về

Linh mục Matthêu Vũ Khởi Phụng  đã được Chúa gọi về Cha Matthêu Vũ Khởi Phụng, C.Ss.R - nguyên Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà - Hà Nội được Chúa gọi về lúc 21 giờ ngày 2.3.2016, hưởng thọ 76 tuổi.

Nhà nguyện Đức Bà với mẫu ảnh phép lạ

Nhà nguyện Đức Bà với mẫu ảnh phép lạ Năm 1813, một sắc lệnh của nhà vua ban khách sạn Châtillon cũ cho nhà mẹ của tu hội Nữ tử Bác ái Vinh Sơn. Ở giữa khách sạn, các nữ tu đã xây dựng một nhà nguyện kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Tác phẩm nghệ thuật về Năm Thánh trên cánh đồng

Tác phẩm nghệ thuật về Năm Thánh trên cánh đồng Trên diện tích 24.000m2 đất vườn ở tỉnh Verona Castagnaro, bắc Ý, một tác phẩm nghệ thuật có hình khuôn mặt Đức Giêsu đã được thực hiện nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương xót.

Phương pháp làm việc của Thượng HĐGM

Phương pháp làm việc của Thượng HĐGM Để có thể hoàn thành sứ mạng của mình, THĐGM làm việc theo một phương pháp luận dựa trên khái niệm về tính đồng đoàn, với một quy trình xuyên suốt: từ việc chuẩn bị cho đến những kết luận đạt được trong mỗi phiên họp của THĐ