cả rượu lẫn bầu
Nhật ký Đức Giêsu P11

Nhật ký Đức Giêsu P11

Con vẫn cầu nguyện một mình và không yêu cầu họ chia sẻ. Con vẫn nhắm mắt làm ngơ để họ nhâm nhi với nhau. Họ sẽ cầu nguyện và sẽ ăn chay, nhưng phải giáo dục dần dần.