Ðọc sách các thánh cùng con

Ðọc sách các thánh cùng con Giới trẻ ngày nay thường dán mắt vào vi tính và điện thoại nhiều hơn những trang sách báo, vì vậy đã có những ý kiến ngay từ gia đình, ba mẹ nên giúp con nâng cao văn hóa đọc, nhất là khi con còn nhỏ. Gia đình Công giáo cũng không ngoại lệ.

Các Thánh đường nổi tiếng ở Pháp: VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU (P2)

Các Thánh đường nổi tiếng ở Pháp: VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG  THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU (P2) Ngày 01.8.1885, Mình Thánh Chúa được đặt tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Tâm Chúa Giêsu và cũng từ thời điểm này, việc chầu Thánh Thể 24 giờ một ngày liên tục cho đến ngày nay.

Hỏa ngục, luyện ngục, lâm bô

Hỏa ngục, luyện ngục, lâm bô Nhân tháng các linh hồn, chúng tôi có dịp trò chuyện về hỏa ngục, luyện ngục, lâm bô. Thú thực, ai cũng được nghe từ nhỏ những nơi chốn này nhưng chỉ hiểu mơ hồ, nhất là về luyện ngục và lâm bô. Xin Tòa soạn giúp thêm ý kiến?

Lễ Các Thánh

Lễ Các Thánh Tất cả những người nam, người nữ và các trẻ nhỏ, những người đã theo sát Chúa Kitô cách trung thành và anh dũng trong suốt cuộc sống mình và đang được hưởng kiến Người trên thiên đàng.