Đấng duy nhất thắng thần chết

Đấng duy nhất thắng thần chết Chúa đã chết thật, chết vào lúc 3 giờ chiều thứ Sáu buồn kia, đã được bó gói hẳn hoi và chôn vào một huyệt đá, nấm mồ làm sẵn của gia đình nhà ông Giuse.

  • 1
  • 2