cgvdt 2318
Sống mùa Vọng trong thời dịch bệnh

Sống mùa Vọng trong thời dịch bệnh

Mùa Vọng là mùa của sự mong chờ, của hy vọng để chờ đón ngày Chúa Hài Nhi giáng trần. Người tín hữu trong thời khắc này đang có sự chuẩn bị tâm hồn, cùng việc lành phúc đức và những hy sinh đơn sơ, mong góp vào hang đá lạnh lẽo những cọng rơm nhỏ bé, ấm áp.

Chứng từ

Chứng từ Chứng từ là lời và cuộc sống của Kitô hữu có giá trị như bằng cớ về chân lý đức tin: “… sứ điệp cứu độ phải được chứng thực bằng chứng từ của đời sống các Kitô hữu” (GLHTCG 2044).

Chúa Giêsu Kitô lại đến

Chúa Giêsu Kitô lại đến Chúa Giêsu Kitô sẽ lại đến hữu hình và vinh quang vào thời sau hết để phục sinh kẻ chết, xét xử thế gian, tiêu diệt sự dữ lẫn sự nghịch thù với Thiên Chúa và hoàn thành Nước Chúa. Các tín hữu được khích lệ sẵn sàng đón Người trở lại, với nhiệt tình và hân hoan.

Ðứng vững trong Ðức tin

Ðứng vững trong Ðức tin Lời Chúa trong Thánh lễ Chúa nhật I Mùa Vọng mời gọi các tín hữu hướng về Ngày Chúa đến. Ngôn sứ Giêrêmia trong bài đọc I (x. Gr 33,14-16) khẳng định với dân Ítraen rằng Thiên Chúa sẽ sai Ðấng Messia đến giải thoát họ, đó là việc Chúa đến lần thứ nhất.

  • 1
  • 2