chết và phục sinh
Nhật ký Đức Giêsu P15

Nhật ký Đức Giêsu P15

Ngoại tình là một trọng tội, nhưng khinh dể người ngoại tình thì tội nặng hơn. Loại trừ người tội lỗi là vô ích. Cứu vớt người tội lỗi là tất cả.