Ba Ngôi liên kết với nhau

Ba Ngôi liên kết với nhau Từ Ba Ngôi không có trong Kinh Thánh. Nhưng các chân lý hàm ẩn trong ý niệm Ba Ngôi lại được tỏ rõ. Cựu Ước ám chỉ tới số nhiều các ngôi vị trong thần tính. Tân Ước xác quyết Con và Thánh Thần là Thiên Chúa.

Thăng thiên, lễ

Thăng thiên, lễ Lễ Thăng Thiên kính nhớ việc Chúa Giêsu “lên trời”, được cử hành vào ngày thứ 40 sau Lễ Phục Sinh (x. Mc 16, 19-20; Cv 1,1-11).

Chiêm ngắm mục tử nhân hiền

Chiêm ngắm mục tử nhân hiền Mừng lễ Chúa Chiên Lành ngay trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa càng giúp ta khám phá sâu sắc hơn về tình yêu tuyệt đối mà Thiên Chúa đang dành cho chúng ta, qua chính Chúa Giêsu Kitô,

Sống hy vọng trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa

Sống hy vọng trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa Năm thánh “Lòng Thương Xót Chúa” là một nguồn đem lại cho tôi niềm hy vọng cao quý.

Khế ước Nước Trời

Khế ước Nước Trời Sống quảng đại là nét đẹp của người Kitô hữu. Sống quảng đại còn là cách để cổ võ nền văn minh tình thương và bênh vực sự sống, nền văn minh bình đẳng và không loại trừ.