Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống -
Thánh Thần quà tặng của Thiên Chúa

Thánh Thần quà tặng của Thiên Chúa

Khi tặng cho nhau một món quà, người ta thể hiện sự trân trọng và quan tâm đến người khác. Trước lúc chia ly với các môn đệ, Chúa Giêsu không hứa ban cho các ông một món quà vật chất, mà đó là món quà thiêng liêng.