chứng từ
Chứng từ Phanxicô

Chứng từ Phanxicô

Đức Thánh Cha Phanxicô kế vị ĐTC Bênêdictô XVI từ ngày 19.3.2013. Tính đến nay, chỉ hơn một ngàn ngày trên ngôi vị giáo hoàng, ngài đã khắc họa nhiều chứng từ gây ngạc nhiên và thán phục nơi cộng đoàn Dân Chúa toàn thế giới.

Chứng từ

Chứng từ Chứng: bằng cớ; từ: lời văn. Chứng từ: lời văn làm bằng cớ.