Lời mời gọi đi ra vùng “ngoại biên”

Lời mời gọi đi ra vùng “ngoại biên” Với Đức Giáo hoàng Phanxicô, để loan báo Tin Mừng, Giáo hội phải “đi ra vùng ngoại biên” và người tông đồ phải “vượt ranh”. Lời mời gọi này đã được cảm nghiệm qua nhiều góc nhìn.

Trong Thánh Lễ, quyên góp tiền thau khi nào?

Trong Thánh Lễ, quyên góp tiền thau khi nào? Từng hỏi một số người Công giáo Việt Nam rằng trong Thánh lễ thì quyên góp tiền thau khi nào, chúng tôi thường nhận được câu trả lời là khi cha đang giảng hay đang khi đọc kinh Tin kính