con thiên chúa
Tiên trưng

Tiên trưng

Tiên trưng dùng chỉ những thực tại trong Cựu Ước tiên báo những thực tại tương lai của Tân Ước. Ví dụ: Adam tiên trưng cho Đức Kitô (x. Rm 5, 12-21); nước hồng thủy tiên trưng cho Bí tích Thánh Tẩy (x. 1Pr 3, 20-21).

Nhật ký Đức Giêsu P13

Nhật ký Đức Giêsu P13 Các ông đi kiếm tôi để tôn tôi làm vua, để tôi nuôi các ông suốt đời chứ gì ? Hóa bánh không phải chỉ là một phép lạ, mà là một dấu lạ, để từ đó các ông suy nghĩ mà tìm ra chân lý.

Vui trong trái tim Chúa Giêsu

Vui trong trái tim Chúa Giêsu Trong Hội Thánh Việt Nam, bầu khí đạo đức này được diễn tả như một cuộc trao đổi giữa trái tim tín hữu với trái tim Chúa, và giữa các trái tim tín hữu với cuộc đời.

Sống từng ngày trong tư cách là con Chúa

Sống từng ngày trong tư cách là con Chúa Với chúng ta hôm nay, trong đức tin của người Công giáo, chúng ta hiểu bởi vì chúng ta đón nhận Lời Chúa, sống trong truyền thống của Giáo hội và được giáo dục trong đức tin của gia đình Công giáo....

Ham muốn

Ham muốn Chứng tỏ rằng có một thứ ham muốn rất mạnh. Nó muốn thỏa mãn những gì mình tự nhiên ưa thích, bất chấp Chúa có ưa thích hay không. Nhiều khi những ham muốn đó trở nên như cơn giông bão, tàn phá những vùng chúng tràn qua.