Đức cha Vĩnh Long trong lòng bằng hữu

Đức cha Vĩnh Long trong lòng  bằng hữu Đức cha Phêrô đã có một quá trình tu học đầy khó khăn và không ít những gian nan, thử thách, nhưng vẫn bền đỗ. Dù giữ chức vụ nào ngài vẫn luôn gần gũi, quan tâm nâng đỡ mọi người

Tâm tình viết báo

Tâm tình viết báo Nỗi khổ của họ trở thành nỗi khổ của tôi. Nỗi khổ của tôi là cái khổ của những đồng bào thiếu thốn, cộng thêm những giới hạn của tôi. Tôi hết sức thông cảm và rất muốn đỡ nâng, chia sớt, nhưng lực bất tòng tâm. Tôi chỉ đáp lại được phần nào những tiếng gọi khổ đau xa gần.