Hướng về Năm Thánh Lòng Thương Xót

Hướng về Năm Thánh Lòng Thương Xót Hơn 300 linh mục và tu sĩ nam nữ thuộc các học viện và hội dòng ở TPHCM đã tham dự buổi hội thảo “Lòng Thương Xót của Thiên Chúa và của con người”