đền tội
Đền tội

Đền tội

Đền tội là một hành động nhằm sửa chữa về mặt luân lý hay đền bù về vật chất những thiệt hại do tội gây ra. Nỗ lực này được hoàn thành trong đức tin vào Chúa Giêsu Kitô và với ân sủng của Người (x. GLHTCG 1459).

Tôi thấy trời mở ra

Tôi thấy trời mở ra Từ mấy tháng nay, tình hình thế giới cho thấy có một sự cạnh tranh quyết liệt giữa chiến tranh và hòa bình, khiến nhân loại phải lo sợ, nhất là khi thấy nguy cơ bất ổn là rất lớn.

Cảm nghiệm về tình yêu của Đức Mẹ Maria

Cảm nghiệm về tình yêu của Đức Mẹ Maria Thêm vào đức tin, còn có những cảm nghiệm. Tôi trải qua những kinh nghiệm về tình Mẹ Maria. Tôi cảm thấy tình yêu thương của Mẹ trào ra những cảm xúc trong trái tim tôi. Có thể nói là cả ruột gan trong tôi nhiều khi cũng như hớn hở, khi cảm xúc dâng lên, vì gặp được tình yêu của Mẹ.

Mùa Chay, suy gẫm về hoán cải trái tim theo gợi ý của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

Mùa Chay, suy gẫm về hoán cải trái tim theo gợi ý của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI Để điều chỉnh lại chính mình, tôi đi tìm những lời khuyên. Với tâm tình cầu nguyện, tôi chợt nhớ lại lời khuyên của Đức Thánh Cha Benêđictô XVI trong thông điệp “Thiên Chúa là Tình Yêu” của Ngài.