Tin mới

Đền tội
Đền tội
Đền tội là một hành động nhằm sửa chữa về mặt luân lý hay đền bù về vật chất những thiệt hại do tội gây ra. Nỗ lực này được hoàn thành trong đức tin vào Chúa Giêsu Kitô và với ân sủng của Người (x. GLHTCG 1459).

Tôi thấy trời mở ra
Tôi thấy trời mở ra
Từ mấy tháng nay, tình hình thế giới cho thấy có một sự cạnh tranh quyết liệt giữa chiến tranh và hòa bình, khiến nhân loại phải lo sợ, nhất là khi thấy nguy cơ bất ổn là rất lớn.
Cảm nghiệm về tình yêu của Đức Mẹ Maria
Cảm nghiệm về tình yêu của Đức Mẹ Maria
Thêm vào đức tin, còn có những cảm nghiệm. Tôi trải qua những kinh nghiệm về tình Mẹ Maria. Tôi cảm thấy tình yêu thương của Mẹ trào ra những cảm xúc trong trái tim tôi. Có thể nói là cả ruột gan trong tôi nhiều khi cũng như hớn...
Mùa Chay, suy gẫm về hoán cải trái tim theo gợi ý của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
Mùa Chay, suy gẫm về hoán cải trái tim theo gợi ý của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
Để điều chỉnh lại chính mình, tôi đi tìm những lời khuyên. Với tâm tình cầu nguyện, tôi chợt nhớ lại lời khuyên của Đức Thánh Cha Benêđictô XVI trong thông điệp “Thiên Chúa là Tình Yêu” của Ngài.
Đền tội
Đền tội
Đền tội là một hành động nhằm sửa chữa về mặt luân lý hay đền bù về vật chất những thiệt hại do tội gây ra. Nỗ lực này được...
Tôi thấy trời mở ra
Tôi thấy trời mở ra
Từ mấy tháng nay, tình hình thế giới cho thấy có một sự cạnh tranh quyết liệt giữa chiến tranh và hòa bình, khiến nhân loại phải lo sợ, nhất...
Cảm nghiệm về tình yêu của Đức Mẹ Maria
Cảm nghiệm về tình yêu của Đức Mẹ Maria
Thêm vào đức tin, còn có những cảm nghiệm. Tôi trải qua những kinh nghiệm về tình Mẹ Maria. Tôi cảm thấy tình yêu thương của Mẹ trào ra những...
Mùa Chay, suy gẫm về hoán cải trái tim theo gợi ý của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
Mùa Chay, suy gẫm về hoán cải trái tim theo gợi ý của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI
Để điều chỉnh lại chính mình, tôi đi tìm những lời khuyên. Với tâm tình cầu nguyện, tôi chợt nhớ lại lời khuyên của Đức Thánh Cha Benêđictô XVI trong...