Dự lễ phong thánh của tổ tiên

Dự lễ phong thánh của tổ tiên Dự lễ phong thánh hoặc chân phước của “người nhà” luôn là một kỷ niệm rất đặc biệt.

Dấu ấn thiêng liêng

Dấu ấn thiêng liêng Một kỷ niệm đẹp và ý nghĩa, dù nhỏ hay lớn, cũng cần được gìn giữ và nâng niu; nhất là những dấu ấn “linh thiêng” của một cộng đoàn sống đời thánh hiến. Ngày kỷ niệm thành lập hội dòng là một dấu ấn như thế.