Dòng máu
Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô

Lá thư ngỏ gửi anh Phaolô

Dòng máu của Anh là dòng máu Pharisêu: kiêu ngạo và cực đoan. Ái quốc cực đoan. Yêu Giêsu cũng cực đoan. Vì thế Anh mới bắt bớ đệ tử của Đức Giêsu một cách tàn nhẫn cực kỳ.