Nét đẹp hội dòng bản địa trăm năm tuổi

Nét đẹp hội dòng bản địa trăm năm tuổi Dòng Thánh Tâm Huế là một hội dòng Công giáo bản địa, được thành lập tại Huế bởi Ðức Giám mục giáo phận Eugène Marie Joseph Allys (Lý) vào thập niên 1920.