Nước của tình thương

Nước của tình thương Chúa Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn và hình ảnh để diễn tả thực tại của Nước Trời, thực tại của sự bình an, của tình thương và niềm vui.

Cỏ lùng ai gieo ?

Cỏ lùng ai gieo ? Cuộc sống trên trần gian luôn có người tốt, kẻ xấu, sự lành, sự dữ... Cái tốt và cái xấu đôi khi hòa lẫn với nhau như ánh sáng và bóng tối.

Ðến với Mẹ Maria để xin ơn khôn ngoan

Ðến với Mẹ Maria để xin ơn khôn ngoan “...Vấn đề đặt ra cho tôi không phải chỉ là gieo, mà cái tôi gieo có thực sự là Lời Chúa và yêu thương bác ái không ? Tôi cần nhìn vào Đức Mẹ... ”

Dụ ngôn

Dụ ngôn Dụ ngôn có gốc tiếng Hipri là mashal - được dịch sang tiếng Hy Lạp là parabolè - là những câu so sánh ngắn, hay ẩn dụ, những câu đố hay những câu chuyện có tính tượng trưng để dạy một bài học thực tế (x. Cn 10,26; 12,4; Ed 15,1-8; 2Sm 12,11; Is 5,1-7).