đức mẹ lên trời
“Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời” hay “Đức Mẹ Xác Hồn Lên Trời”?

“Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời” hay “Đức Mẹ Xác Hồn Lên Trời”?

Xem ra chỉ là một chi tiết từ ngữ hoặc thứ tự trước sau giữa hai yếu tố linh hồn và thân xác của Đức Mẹ trong mầu nhiệm Mẹ lên trời, vậy có đáng đặt thành vấn đề không? Xin để mỗi người tự trả lời. Nhưng vẫn có một dữ liệu khách quan không thể không tính đến.

Theo Mẹ lên trời

Theo Mẹ lên trời Đức Mẹ gọi nhiều lần, nhiều cách, nhiều lúc khác nhau. Tiếng gọi đầy yêu thương của Mẹ hối thúc tôi, qua những Lời Chúa, những kinh đọc, những lễ nghi tôn giáo, những người sống đức tin, và nhiều biến cố. Đôi khi một người nào đó đi sâu vào đời tôi, đã cùng với Đức Mẹ, nâng tâm hồn tôi lên.

Dâng Mẹ bốn bông hoa

Dâng Mẹ bốn bông hoa Thời gian trôi qua. Trôi mãi cho tới một hôm kia… Hôm ấy là ngày Chúa nhật, 13 tháng 5 năm 2001, cô giật mình thức giấc. Cô tự nhủ: “Hôm nay là ngày 13 tháng 5, ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên ở Fatima. Mình nên đi lễ một cái”.

Con đường lên trời của Đức Mẹ

Con đường lên trời của Đức Mẹ Đức tin dạy tôi thiên đàng là nơi dành cho những người được Chúa thưởng. Chết rồi, mà không được vào đó thì sẽ phải khổ vô cùng. Vì thế, tôi rất muốn sẽ được lên Trời.

Đức Mẹ lên trời tại việt nam hôm nay

Đức Mẹ lên trời tại việt nam hôm nay Bên Mẹ nhân từ, tôi thấy biết bao con người lầm than. Họ khổ lắm. Họ lầm than lắm. Họ bị hắt hủi, bị loại trừ. Chỉ còn Mẹ là nơi họ tựa nương. Mẹ đón nhận họ với tất cả tấm lòng người mẹ đầy thương xót.