Đừng là “người ngoài cuộc”!

Đừng là “người ngoài cuộc”! Đọc xong bài Rùng mình giới trẻ “nói là làm” (CGvDT 2079, trang 5) có nhắc đến hiện tượng một số người trẻ lên facebook tùy hứng đưa ra câu “thách thức”, mà khi đã đủ số lượng like yêu cầu thì sẽ thực hiện thách thức đó, tôi xin đóng góp thêm vài suy nghĩ.

Ðối thoại trên Facebook để truyền bá Tin mừng

Ðối thoại trên Facebook để truyền bá tin mừng Một sáng kiến vô tiền khoáng hậu tại nước Anh : những vị hữu trách cao cấp nhất của các Giáo hội Công giáo và Anh giáo đã quyết định hợp lực để Phúc âm hóa xã hội. Và để hữu hiệu hơn, các ngài quyết định thực hiện trên Facebook.

Đừng đùa giỡn nỗi bất hạnh của người khác!

Đừng đùa giỡn nỗi bất hạnh của người khác! Phải nói rằng nhờ mạng xã hội, nhất là facebook, các bạn trẻ đã rủ nhau đi làm từ thiện hoặc đăng lên những trường hợp cần giúp đỡ cho mọi người rộng tay cứu giúp.