Người gieo hạt nơi vùng đất ngập mặn Cần Giờ

Người gieo hạt nơi vùng đất ngập mặn Cần Giờ Tóc đã bạc, chân đã mỏi nhưng cha Điệp vẫn hướng lòng về vùng đất ngập mặn Cần Giờ - TPHCM, mảnh đất mà cha gắn bó gần như cả đời mục tử để khai phá, ươm mầm và gieo những hạt giống đức tin...