Dấu ấn họ đạo Chánh tòa Mỹ Tho theo dòng lịch sử

Dấu ấn họ đạo Chánh tòa Mỹ Tho theo dòng lịch sử Hơn trăm năm, hạt giống Lời Chúa bén rễ tại vùng đất Mỹ Tho. Qua những thăng trầm, ngọn lửa đức tin và phục vụ của giáo dân xứ Chánh tòa ngày nay vẫn đang bừng cháy.

San sẻ với xứ nghèo vùng quê Chợ Gạo

San sẻ với xứ nghèo vùng quê Chợ Gạo Năm nay cha Phaolô Đặng Tiến Dũng (chánh xứ Thủ Ngữ, GP Mỹ Tho) mừng ngân khánh linh mục. 25 năm trong sứ mạng thánh hiến, cha dành trọn tâm huyết cùng bà con nghèo, sẻ chia với cuộc mưu sinh lắm gian nan.

Những mùa nước nổi của ông cha đất Gò Công

Những mùa nước nổi của ông cha đất Gò Công Mang trên vai trọng trách của một mục tử dẫn dắt đàn chiên, linh mục Phêrô Nguyễn Phước Tường, chánh xứ Thánh Tâm (Gò Công - GP Mỹ Tho), đem hết khả năng cùng tấm lòng để vực dậy những vùng đất khó khăn từng đi qua.

Hạt giống đã nảy mầm nơi xứ Mỹ Trung

Hạt giống đã nảy mầm nơi xứ Mỹ Trung Chưa tròn một năm đã có hơn 250 lương dân trong vùng tin theo Chúa, gia nhập vào gia đình Hội Thánh, trở thành bổn đạo của giáo xứ Mỹ Trung.