Tin mới

Ðừng để tổn thương người nghèo
Ðừng để tổn thương người nghèo
Báo chí đưa một tin vô thưởng vô phạt, rằng có một anh chàng đại gia chơi ngông nào đó bên Trung Quốc, khi điện thoại iphone 7 vừa ra, đã mua liền tù tì 8 cái tặng cho… con chó của mình.

Ðừng để tổn thương người nghèo
Ðừng để tổn thương người nghèo
Báo chí đưa một tin vô thưởng vô phạt, rằng có một anh chàng đại gia chơi ngông nào đó bên Trung Quốc, khi điện thoại iphone 7 vừa ra,...