gương sáng
Tấm gương của nhiều thế hệ trẻ

Tấm gương của nhiều thế hệ trẻ

Trong số nhiều người khuyết tật vượt qua nghịch cảnh với nghị lực phi thường, tôi đặc biệt ấn tượng với thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, một người không xa lạ với nhiều thế hệ học trò và bạn đọc Việt Nam.

Tuyên dương 125 gương người tốt việc tốt

Tuyên dương 125 gương người tốt việc tốt Tại hội nghị, bà Võ Thị Dung, Chủ tịch MTTQVN thành phố ghi nhận nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trong những năm qua với những công việc có khi rất giản dị như không tham của rơi, hiến đất mở đường...

Tỉnh thức

Tỉnh thức “Tỉnh thức”, đó là lời khuyên quan trọng Chúa Giêsu đã nhắn gởi các môn đệ của Người (x. Mc 14,38).
“Tỉnh thức”, đó cũng là đức tính mục tử, mà tôi luôn học hỏi nơi Đức cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ.