Tử hình trên Thập tự giá

Tử hình trên Thập tự giá Hành hình trên thập tự giá là một hình phạt dã man, gây đau đớn kéo dài cho đến chết, và đã được bắt nguồn từ thời đế chế Assyria trước khi bị hủy bỏ để tôn vinh Chúa Giêsu.

Giải tội phá thai

Giải tội phá thai Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa 2016, ĐTC Phanxicô đã quyết định ban cho tất cả các linh mục “được giải tội phá thai cho những ai đã phạm tội này mà ăn năn xin ơn tha thứ