Phong trào học võ ở tuổi teen

Phong trào học võ ở tuổi teen Từng quan tâm và đau đáu với nhiều người vấn đề chung của thanh thiếu niên trước làn sóng game online xấu, phim ảnh độc hại, mặt không lành mạnh của mạng Internet cùng thượng vàng hạ cám tệ nạn trong lớp tuổi @,