Những người mang hương sắc cho tết

Những người mang hương sắc cho tết Để có được những cây kiểng như ý cho các gia đình trưng trong dịp Tết, các chủ vườn phải bỏ ra ít nhất hàng tháng trời chăm sóc trước khi đem đi bán. Họ như những người thầm lặng mang hương sắc Xuân đến cho từng nhà.