Ánh sáng ở khu ổ chuột

Ánh sáng ở khu ổ chuột “Ngày nay chúng ta có thể tìm thấy ánh sáng của Thiên Chúa ở nơi nào khác?”. Đức Hồng y Luis Antonio Tagle đã đặt câu hỏi với người nghèo ở khu ổ chuột quận Tondo, Manila trong Lễ Ba Vua, thánh lễ Chúa Nhật đầu tiên trong năm 2016 của ngài.

Sửa mình trong lửa Thánh tâm

Sửa mình trong lửa Thánh tâm Có nhiều cách xét mình. Ở đây tôi xin đề cập đến một cách, mà nhiều nhà tu đức đã dạy. Kinh nghiệm cho thấy : Ai thực hiện đúng sẽ khám phá ra nhiều sự thực cứu độ.

Hãy ở lại trong tình yêu của thầy

Hãy ở lại trong tình yêu của thầy Bằng nhiều cách, Chúa nói vào sâu thẳm lòng tôi: “Con hãy ở lại”. Tôi xin Chúa thương dạy bảo thêm điều Chúa đã bắt đầu dạy bảo. Không phải đợi lâu, tôi được Chúa đưa lòng trí tôi nhớ lại lời Chúa nói với các môn đệ trong bữa Tiệc Ly: “Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9).